Jobba som personlig assistent?

Vill du jobba som personlig assistent ? -din insats är ovärderlig!

Det personliga assistentyrket är oerhört viktigt. Den personliga assistentens uppgift är att vara länken mellan de begränsningar som funktionsnedsättningen innebär. Som personlig assistent arbetar man mycket nära en annan människa, på dennes villkor och i dennes hem. Som personlig assistent behöver man därför vara både lyhörd, respektfull och vara införstådd med sekretess och tystnadsplikt. Assistansen ska vara ett personligt stöd som ger ökade möjligheter till ett självständigt liv för kunden. En assistent är kundens förlängda arm. Det är mycket viktigt och väsentligt att respektera kundens integritet och självbestämmande.
MBK Assistans AB’s framgång vilar till stor del på de personlig assistenterna, det är utifrån deras kunskap, erfarenhet och bemötande våra kunders förmåga stärks för att kunna leva ett självständigt liv.

Som din arbetsgivare tar vi givetvis hela arbetsgivaransvaret, med allt vad det innebär; löner, sociala avgifter, försäkringar, m.m. Vi tillämpar anställningsformerna ”så länge uppdraget varar” och ”timanställning”. Målet med vår verksamhet är att erbjuda kunden möjligheten till ett så rikt liv som möjligt enligt hans/hennes önskemål. För att kunna göra det behöver vi dig!

I vårt arbete utgår vi alltid ifrån kundens behov, men även våra assistenters bästa ligger oss naturligtvis varmt om hjärtat. När vi anställer, är vi noga med att hitta assistenter vars personliga egenskaper och intressen matchar kundens önskemål och krav.

Precis som våra kunder så ska även du som assistent kunna känna att du alltid kan vända dig till oss, när du behöver prata om något. Förutom intresse och lyhördhet för kundens behov, uppskattar vi egenskaper som att kunna ta eget ansvar, att kunna samarbeta och att vilja utvecklas.

Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent är du välkommen att skicka in ditt personliga brev och CV till:

info@mbkassistans.se