Om företaget

Verksamhetsbeskrivning:

MBK Assistans AB tillgodoser det individuella behov som finns utifrån kundens villkor, direktiv och enligt med LSS-lagstiftningen. MBK Assistans AB erbjuder personlig assistans som kan ge personer med ett varaktigt funktionshinder möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Integritet, trygghet och självbestämmande är tre viktiga ledord för MBK Assistans AB.

 

Vår affärsidé:

MBK Assistans AB vill erbjuda personligt utformad assistans, rätt insats, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. MBK assistans AB har en nära dialog med kunden för att anpassa det stöd och den service som behövs för att kunden ska känna en trygghet och en känsla av självständighet. Vi vill vara personliga och engagerade i kommunikationen med anställda och kunder. Nöjda assistenter är en grundförutsättning för nöjda kunder.