Kund

MBK Assistans AB hjälper dig med:

 • söka assistansersättning
 • anställning av personal (även anhöriga)
 • schemaläggning av din personal
 • utbildning av dina assistenter
 • subventionerad friskvård för personal
 • företagshälsovård för personal
 • din roll som arbetsledare
 • administration
 • lönehantering
 • bokföring
 • juridisk rådgivning
mbk bild 6

Tillsammans diskuterar vi dina behov och önskemål.
Är du redan beviljad assistans och vill byta assistans anordnare så hjälper vi gärna till, oavsett var du bor i Sverige.

 

På MBK Assistans AB utgör vi tillsammans en organisation som värnar om kvalitet, tillgänglighet och trygghet. Vår målsättning är att varje kund ska få maximal och personligt utformad assistans som varje kund har rätt till utifrån de behov och förutsättningar som finns. Vi värnar om företagets anställda så att vi tillsammans bildar ett professionellt team för våra kunder och medarbetare.

 

MBK Assistans AB är ett assistansföretag godkänd av Socialstyrelsen.