Resor

Att resa ska vara en möjlighet för alla människor men det är långt kvar innan alla kan resa på lika villkor. Förståelsen och tillvaron för personer med funktionsnedsättning har förbättrats men fortfarande finns det behov av tillgänglighet och rehabilitering.

Tillgänglighetsdatabasen: www.t-d.se verkar för en stor databas över tillgängliga anläggningar, i första hand offentliga miljöer, men i förläggningen också privata turistanläggningar, restauranger och caféer.

För tips på tillgängliga besöksmål kan man bland annat besöka organisationen Equality’s hemsida, www.equality.se. Där listas svenska turistanläggningar som har klarat en tillgänglighetsgranskning.

Vi på MBK Assitans AB har erfarenhet och kunskap om att resa när man har en funktionsnedsättning både vad det gäller lämpliga resmål och hjälpmedel.

SAS hemsida kan du ta del av information om assistans för passagerare med begränsad rörlighet.