MBK Assistans AB är ett väletablerat företag med lång erfarenhet och bred kunskap inom personlig assistans.

Utifrån våra kärnvärden omtanke, ansvar och kompetens vill vi försäkra oss om att vi förmedlar god assistans för att kunna ge kunden goda levnadsvillkor, hög grad av självbestämmande och delaktighet.

Kathleen Bengtsson-Hayward

Kathleen Bengtsson-Hayward är VD och har det övergripande ansvaret för verksamheten som bildades 2000. Kathleen har ett neurologiskt funktionshinder och har som rullstolsburen erfarenhet av olika situationer i vardagslivet. Kathleen har arbetat inom handikappsrörelsen sedan 80-talet och mellan 2000 – 2013 var Kathleen förbundsordförande i Neuroförbundet. Hon är fortfarande aktiv på riksnivå och sitter med i flera arbetsgrupper.

Sarah Hayward

Sarah Hayward är personalchef och ansvarar för personalfrågor, löneadministration, schemaläggning och utbildningar. Sarah har lång erfarenhet som personlig assistent och varit medhjälpare vid in och utrikesresor. Sarah arbetar även med kundfrågor och har kunskap i tillgänglighetsfrågor och olika hjälpmedel.

Bengt Bengtsson

Bengt Bengtsson som är en resurs i verksamheten arbetar framförallt med rådgivning gällande funktionshinderfrågor. Bengt som har arbetat som personlig assistent är aktiv inom funktionshinderrörelsen och KHR (Kommunala handikapprådet) med främst tillgänglighetsfrågor. Han är även ledamot i Stiftelsen Valjevikens Aktivitetscenter. Bengt har erfarenhet av resor för personer med funktionsnedsättning.

Godkända av IVO

För att få bedriva personlig assistans krävs det att anordnaren har ett tillstånd utfärdat av Inspektion för vård och omsorg (IVO). Tillståndet innebär att verksamheten måste leva upp till höga krav på kompetens och kvalitet. MBK Assistans AB har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Tillståndet grundas på våra rutiner, arbetssätt och värdegrund.