Om oss

Om MBK Assistans

 

MBK Assistans AB grundades hösten 2000 av Bengt och Kathleen. Idén föddes i slutet på '90-talet då Kathleen arbetade på Halmstad Kommun, hon fick då allt fler förfrågningar från personer som behövde hjälp med att ansöka om personlig assistans. Lagen trädde i kraft 1994.

2004 började Sarah mer och mer administrativt inom bolaget efter att ha jobbat som personlig assistent. Idag har Sarah tagit över VD-rollen, Kathleen arbetar deltid och Bengt vid behov. Kathleen har en neurologisk funktionsnedsättning och har naturligtvis en stor och bred erfarenhet av olika situationer i vardagslivet med personlig assistans. Kathleen arbetar även aktivt inom funktionshinderrörelsen på lokal  och länsnivå, hon har även haft uppdraget som förbundsordförande i Neuroförbundet i 10 år.

MBK Assistans har sitt kontor i Halmstad men är till för personer som omfattas av LSS/LASS i hela Sverige. Idag finns våra kunder främst i Halland men även i övriga Sverige.

 

 

MBK Assistans står för följande:

- Personligt utformad assistans, rätt insats vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning.

- Självständigt liv genom personlig assistans.

- Självbestämmande och integritet.

- Schemaläggning av personal.

- Påtar sig arbetsgivaransvar för assistenter och därmed sammanhängande       administration.

- Utbildning av personliga assistenter.

- Full delaktighet och jämlikhet.

 

Transparentredovisning 

 

Kontaktinformation 

MBK Assistans AB 

Sven Jonssons gata 2E 

302 27 Halmstad 

Telefon: 035-15 65 95 (växel) 

Mail: info@mbkassistans.se 

 

Kontaktperson: Sarah Hayward VD 

sarah@mbkassistans.se 

 

Basfakta om MBK Assistans AB 

MBK Assistans AB grundades år 2000 och är ett serviceföretag för assistansberättigade enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrad). 

2022 hade MBK Assistans AB en omsättning på 17 875 000 och cirka 65 anställda. Verksamheten bedrivs i hela landet men främst i Halland med säte i Halmstad. 

På kontoret finns det 4 anställda varav en som själv levar med personlig assistans. Där finns kunskaper även inom andra områden gällande funktionshinder frågor såsom bostadsanpassning, bil stöd, merkostnader, resor mm 

För mer information om MBK Assistans AB hänvisar vi till Allabolag.se (länk) 

 

MBK Assistans mål och inriktning 

MBK Assistans AB erbjuder individuellt anpassad personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna i hela landet som omfattas av LSS. Vi ha mångårig arbete inom assistans och vår målsättning är att erbjuda individuellt anpassad personlig assistans av högsta kvalité till våra kunder och medarbetare. 

Vår målsättning är att alla våra kunder ska erbjudas delaktighet och självbestämmande vilket ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde. MBK Assistans erbjuder sina medarbetare kompetensutveckling, utbildning i olika områden samt friskvård. 

 

Kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet 

MBK Assistans arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva personlig assistans. Detta innebär bland annat att företaget arbetar med rutiner för de olika aktiviteterna som utförs i verksamheten.

 

Språk 

På kontoret talas svenska och engelska och vi har medarbetare som behärskar andra språk såsom polska, arabiska, nederländska och japanska.  

 

Utbildningar 

Våra anställda erbjuds olika utbildningar  

 

Kollektivavtal 

MBK Assistans har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna 

 

Ägare 

MBK Assistans AB organisationsnummer: 556817-0228 

Bolagsform: Aktiebolag 

VD: Sarah Hayward 

För mer information hänvisas till företagsinformation på allabolag.se (länk) 

 

Styrelsen 

Sarah Hayward VD ledamot 

Kathleen Bengtsson Hayward suppleant 

Kontakta oss