Personlig Assistans Halmstad

Personlig Assistnas i Halmstad

 

Vi anser att personlig assistans i Halmstad är en viktig service för många människor som behöver extra stöd för att kunna leva ett självständigt liv i vardagen. När det kommer till assistans är viktigt att komma ihåg att alla människor har olika behov och att det inte finns en "one size fits all"-lösning när det gäller personlig assistans Halmstad. Det är viktigt att ta hänsyn till den enskilda personens specifika behov och förmågor när man planerar och utför assistansinsatser. För oss är det viktigt att personlig assistans får vara just personlig. När det kommer till personlig assistans Halmstad så förespråkar vi en bra kommunikation mellan kunden som får assistansen och assistenten. Detta tycker vi är avgörande för att säkerställa att assistansen utförs på ett bra sätt och dina specifika behov tas i beaktning och allt är korrekt efter juridiska hjälp. Det är viktigt att ha regelbunden kontakt och diskutera eventuella problem eller frågor som uppstår.

Det finns ingen standardmall för hur personlig assistans i Halmstad ska samordnas. För oss är det en självklarhet att forma assistansen utifrån ditt behov, inte tvärt om. De flesta vill inte diskutera med vem som helst. Det tycker vi är naturligt. På MBK Assistans erbjuder personlig assistans i Halmstad, rätt insats, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. MBK Assistans har en nära dialog med kunden för att anpassa det stöd och den service som behövs för att kunden ska känna en trygghet och en känsla av självständighet. Vi utformar den personliga assistansen enligt intentionerna i LSS (Lagen om stöd och Service). Både som kund och som anställd kan du känna dig trygg i vetskapen om att vi följer de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet.  När vi utför personlig assistans Halmstad vill vi skapa en värdefull och intressant vardag för er våra kunder, där en god personkemi skapar förutsättningar för en ömsesidig trivsel. Därför är det viktigt att kundens individuella situation, förutsättningar och önskemål utgör grunden för assistentens arbetsuppgifter. Delaktighet och inflytande är centralt och vi lägger stor vikt vid att hitta rätt assistenter.

Vi finns i hela Halland exempelvis i Falkenberg och Laholm. 

Kontakta oss